Herohaicang123
Huyền Đạo Lục Trọng
Tốc độ tu luyện: +2 tu vi/phút
Đang bế quan
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc11 Chương truyện
Đã tu luyện392 phút
Đã bình luận28 lần
NỘI TÌNH
Tu vi
684/700

Căn cơ
0/10000

Lực tay 7 vạn cân
Phòng ngự 3 vạn cân
Huyết khí 68 vạn điểm
Tốc độ 26
Tinh thần lực 0 dặm
Vận khí
KHAI SINH
2021-04-13 20:13:13
TÚI TRỮ VẬT

ĐANG KÍCH HOẠT


BÌNH LUẬN

sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ