Tốc độ tu luyện: +1 tu vi/phút
Đang bế quan
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc Chương truyện
Đã tu luyện phút
Đã bình luận lần
NỘI TÌNH
Tu vi
/1

Căn cơ
/10000

Lực tay 0 cân
Phòng ngự 0 cân
Huyết khí 0 điểm
Tốc độ
Tinh thần lực 0 dặm
Vận khí
KHAI SINH

TÚI TRỮ VẬT