Thần thoại Tam quốc lãnh chúa
Đại hán hộ vệ

3

0 Thích

0 Tủ

21 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Sách mới hải các tiểu thuyết Internet miễn phí cung cấp tác giả ( Đại hán hộ vệ ) kinh điển tiểu thuyết: 《 Thần thoại Tam quốc lãnh chúa 》 chương mới nhất đọc đầy đủ phục vụ, trạm [trang web] đổi mới kịp thời, không pop-up quảng cáo, hoan nghênh quang lâm (www.xinshuhaige.org) quan sát tiểu thuyết: Lãnh địa xây dựng, cao võ, tranh bá văn.

Võng du 《 Thiên hạ 》, Quan Vũ một đao đánh gãy quần sơn, Hoàng Trung tên bắn Đại thiên sứ, quân La Mã đoàn thí thần, Long kỵ sĩ cùng sư thứu tranh hùng, Hổ Báo kỵ cùng Sparta tranh phong!

Hoa Hạ khu càng có 72 cái ẩn tàng võ tướng!

Từ Thiên bắt đầu thần đặc tính, bễ nghễ quần hùng!

Đã có 400 vạn chữ tinh phẩm 《 Võng du chi toàn dân lãnh chúa 》.
Thông tin
Tên gốc: 神话三国领主
Hán việt:     Thần thoại tam quốc lĩnh chủ
Tác giả:      Đại hán hộ vệ
Thể loại:     Thi đấu trò chơi
Nguồn truyện: xinshuhaige
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2021-04-08 13:52:33
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-04-08 13:52:34
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ