Sắt thép mạch thế


Nhĩ điền dụ


170

0 Thích

1 Tủ

6 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Sắt thép mạch thế giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 钢铁陌世
Hán việt:     Cương thiết mạch thế
Tác giả:      Nhĩ điền dụ
Thể loại:     Quân sự lịch sử
Nguồn truyện: uukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-07-27 05:12:28
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
uukanshu 0 chương qidian(148)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-12-01 10:52:29
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ