Ta không viết sắc đó rồi sao?
Hoàng Ngọc Dao

28

1 Thích

1 Tủ

1 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Các ngươi không ép được ta ha ha ha.

Ta muốn trời này, thuận theo ý của ta.

Ta muốn đất này, thuận theo tâm của ta.

Ta muốn chúng sinh, đều hiểu ta ý. Ai ngăn cản ta đều tan thành mây khói.
Thông tin
Tên gốc: Ta không viết sắc đó rồi sao?
Hán việt:     Ta không viết sắc đó rồi sao?
Tác giả:      Hoàng Ngọc Dao
Thể loại:     Cao Võ
Nguồn truyện: sangtac
Loại truyện:  truyện sáng tác
Nhập thời:    2021-11-21 21:54:31
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Tác giả
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
sangtac 0 chương

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-12-01 14:43:40
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ