Huyết Ma Chí Tôn Nhi Tử Ta Đây Không Thể Làm Gì Khác Ngoài Nữ Trang
Thiên Ma Nữ Đế

1784

57 Thích

48 Tủ

42 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Qua cuộc chiến cuối cùng giữa Huyết Ma Chí Tôn và Tiêu Dao Chí Tôn, hai phe lưỡng bại cầu thương.

Cuối cùng, Huyết Ma Chí Tôn nhất kích diệt đi Tiêu Dao Chí Tôn, nhưng bản thân hắn cũng nhận lấy trọng thương, thực lực phát huy không được 1/10, cuối cùng hắn ẩn lui, biến mất không dấu vết. Trong khi tất cả chính phái đuổi bắt và lần lượt diệt đi nhiều Ma Tông, không ai biết hắn đã có vợ con.

30 năm sau, không biết gián điệp nào, đã tung tin hắn có 1 đứa con, là nhân vật chính của chúng ta. Nhất Diệp hiện tại rất hoảng a, ta xuyên qua nhưng sao lại thành nhi tử của lão ma này aaaa, nhưng đã thức tỉnh "Nữ Trang Tu Luyện" hệ thống....đợi đã, sao lại phải nữ trang mới đượccc, nhưng giờ ta đã hiểu... Bước lên hành trình nữ trang tu luyện lên đỉnh phong của Nhất Diệp nào..
Thông tin
Tên gốc: Huyết Ma Chí Tôn Nhi Tử Ta Đây Không Thể Làm Gì Kh
Hán việt:     Huyết Ma Chí Tôn Nhi Tử Ta Đây Không Thể Làm Gì Khác Ngoài Nữ Trang
Tác giả:      Thiên Ma Nữ Đế
Thể loại:     Thường ngày, Nữ Trang, Huyền Huyễn
Nguồn truyện: sangtac
Loại truyện:  truyện sáng tác
Nhập thời:    2021-11-06 00:48:50
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
sangtac 0 chương

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-11-22 00:14:27
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ