Từ Đấu La Đại Lục Xây Dựng Hậu Cung
Đọa Lạc Ma Vương

46712

183 Thích

384 Tủ

507 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Xuyên qua đến Đấu La Đại Lục Cổ Hàn, may mắn kích hoạt hệ thống, từ đó bắt đầu chinh phục các nữ nhân! ( Vô địch văn ) ( Sắc ) ( Phản diện lưu )
Thông tin
Tên gốc: Từ Đấu La Đại Lục Xây Dựng Hậu Cung
Hán việt:     Từ Đấu La Đại Lục Xây Dựng Hậu Cung
Tác giả:      Đọa Lạc Ma Vương
Thể loại:     đồng nhân
Nguồn truyện: sangtac
Loại truyện:  truyện sáng tác
Nhập thời:    2021-11-06 02:34:17
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Tác giả
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
sangtac 0 chương

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-12-05 10:49:38
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ