Từ Azkaban đến Hogwarts
Ngã chích thị cáp tử nha

830

0 Thích

2 Tủ

7 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Hogwarts tứ đại học viện hết thảy có 5 cái, đây là thường thức.

Cho nên vừa bắt đầu ngay tại Azkaban đồng thời không có có cái gì kỳ quái đâu, đúng không?
Thông tin
Tên gốc: 从阿兹卡班到霍格沃茨
Hán việt:     Tòng a tư tạp ban đáo hoắc cách ốc tỳ
Tác giả:      Ngã chích thị cáp tử nha
Thể loại:     Light novel / diễn sinh đồng nhân
Nguồn truyện: qidian
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-12-10 06:29:04
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
qidian 0 chương uukanshu(256) biquge(230)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-05-04 18:48:42
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ