Minh triều bại gia tử
Thượng sơn đả lão hổ ngạch

1148

0 Thích

2 Tủ

23 Theo dõi
Tóm tắt truyện
“Tốt, tốt, ta thừa nhận, ta không phải là người, ta là bại gia tử, ..
Thông tin
Tên gốc: 明朝败家子
Hán việt:     Minh triêu bại gia tử
Tác giả:      Thượng sơn đả lão hổ ngạch
Thể loại:     Lịch sử quân sự
Nguồn truyện: cuiweijux
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-09-27 13:12:08
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2020-11-12 21:11:52
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ