Conan: Tối cường học sinh cấp ba
Phiên gia vị hồng đường

232

0 Thích

0 Tủ

16 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Xuyên qua đến Conan thế giới trở thành một tên học sinh cấp ba.     Vốn định làm một đầu cá ướp muối trải qua cuộc sống nhàn nhã.     Sau đó phát hiện, cha hắn nữ phụ tá gọi đẹp tá tử, thế là sinh hoạt xảy ra thay đổi......( Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)
Thông tin
Tên gốc: 柯南:最强高中生
Hán việt:     Kha nam: Tối cường cao trung sinh
Tác giả:      Phiên gia vị hồng đường
Thể loại:     Thuộc Tiểu thuyết đô thị
Nguồn truyện: aikanshuba
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-08-21 01:04:21
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
aikanshuba 0 chương faloo(290) xiaoshuowa(289)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2020-08-21 01:04:34
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ