Đô thị hạt giống vương
Thất tinh lệ chi nhục

3630

0 Thích

4 Tủ

7 Theo dõi
Tóm tắt truyện
     Đến từ thiên ngoại trồng trọt truyền thừa, có thể bồi dưỡng siêu phàm hạt giống.
     Làm ruộng hà tất hồi hương đồng ruộng, dưỡng gà không cần sơn lâm đất hoang.
     Nghĩ ở phòng khách trên trần nhà ngắt lấy nho sao?
     Nghĩ tại đầu giường loại một gốc kem ly quả sao?
     Nghĩ không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày...
Thông tin
Tên gốc: 都市种子王
Hán việt:     Đô thị chủng tử vương
Tác giả:      Thất tinh lệ chi nhục
Thể loại:     Thi đấu trò chơi
Nguồn truyện: 69shu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-11-04 15:12:35
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
69shu 0 chương uukanshu(1567)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2020-11-13 17:17:23
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ