Ta tại Tokyo đánh dấu đánh tạp
Khai tâm tiểu soái

24

0 Thích

0 Tủ

30 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Thông tin
Tên gốc: 我在东京签到打卡
Hán việt:     Ngã tại đông kinh thiêm đáo đả tạp
Tác giả:      Khai tâm tiểu soái
Nguồn truyện: 38kanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2021-01-18 15:23:06
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-01-18 15:23:08
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ