Ta trước tiên rút cái tạp
Truy mộng chi ban mã

418

0 Thích

0 Tủ

1 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Cái gọi là nhất thời bật hack nhất thời sảng khoái, một mực bật hack một mực sảng khoái ~ Mà đây chính là một cái nhân vật chính không tách ra treo, không bao giờ ngừng nghỉ cố sự.........
Thông tin
Tên gốc: 我先抽个卡
Hán việt:     Ngã tiên trừu cá tạp
Tác giả:      Truy mộng chi ban mã
Nguồn truyện: 38kanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-08-22 11:30:31
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Không rõ danh tính người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
38kanshu 0 chương uukanshu(547)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2020-11-14 07:29:43
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ