Đấu La chi bắt đầu cùng Ngân Long vương hợp tác


Sát na vi quang.


2787

1 Thích

1 Tủ

2 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Thông tin
Tên gốc: 斗罗之开局跟银龙王合作
Hán việt:     Đấu la chi khai cục cân ngân long vương hợp tác
Tác giả:      Sát na vi quang.
Thể loại:     Tiểu thuyết đô thị
Nguồn truyện: 230book
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-07-25 13:26:58
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
230book 0 chương qidian(196)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-08-24 01:27:56
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ