... Giao diện Hướng dẫn Tên sách Số chương Chọn chương để bắt đầu dịch
Txt trung
Truyện tôi dịch
 
Gõ tắt
Đã có thể sử dụng txt, hệ thống sẽ tự động dịch chương sau khi đăng