Hắc Điếm Lão Bản
Hắc Ám Cấm Khu Cấm Khu Chi Chủ

Vạn Giới Tối Cường Lão Bản
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc12542 Chương truyện
Đã tu luyện203462 phút
Đã bình luận230 lần
KHAI SINH
2020-08-23 22:43:06


Hắc Điếm
50000
Ngộ Đạo Thạch*1
Ngộ Đạo Thần Thạch, sử dụng lập tức vào trạng thái đốn ngộ, nhanh chóng lĩnh ngộ một pháp tắc, có 50% tỉ lệ lĩnh ngộ 2 pháp tắc, có 20% tỉ lệ lĩnh ngộ 3 pháp tắc, có 5% tỉ lệ lĩnh ngộ 5 pháp tắc cùng một lúc.
500000
Vạn Đạo Thông Thiên Thần Công
Thần Cấp công pháp bí ẩn, được phát hiện tại trong một bí cảnh.
10000
Mảnh Vỡ Bản Nguyên Thế Giới
Tăng 3000000 tu vi sau khi hấp thu.
1000000
Chưởng Môn Lệnh
Sở hữu vật phẩm này có thể sáng lập thế lực mới. Ngươi là tân chưởng môn!
0
1 Cái Thời Gian Hệ Thống
Hê thống, có thể giúp ngươi tăng thêm 10000 phút tu vi.
BÌNH LUẬN

sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ