Itsuka Kotori đến nay chưa bại một lần
Mk

597

0 Thích

0 Tủ

0 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Trở thành Itsuka Kotori, còn bị kéo vào Chủ Thần không gian bên trong, vậy phải làm gì?
Không có việc gì, một đường mãng đi qua liền tốt!
Thông tin
Tên gốc: 五河琴里至今未尝一败
Hán việt:     Ngũ hà cầm lý chí kim vị thường nhất bại
Tác giả:      Mk
Thể loại:     Nam tần
Nguồn truyện: shubaow
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2021-02-01 00:45:43
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-02-01 00:45:45
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ