Đấu La Chi Như Nguyện
Kẻ Cứu Vớt

1821

48 Thích

44 Tủ

58 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Nhân vật chính Nham Kiều, xuyên qua đấu la đại lục, từ nhỏ gia nhập vào Vũ Hồn Điện. Ta chỉ là người mới, muốn thay đổi số phận những nhân vật ta yêu thích nên mới viết truyện a... cho nên không hợp gu xin đừng ném đá.
Thông tin
Tên gốc: Đấu La Chi Như Nguyện
Hán việt:     Đấu La Chi Như Nguyện
Tác giả:      Kẻ Cứu Vớt
Thể loại:     Đồng Nhân
Nguồn truyện: sangtac
Loại truyện:  truyện sáng tác
Nhập thời:    2021-01-27 10:16:38
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
sangtac 0 chương

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-01-28 17:40:46
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN

sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ