Tổng mạn: Ta đồng thời xuyên qua quá nhiều thế giới
Tội ác tiễn đao

88300

80 Thích

177 Tủ

179 Theo dõi
Tóm tắt truyện

【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Tổng mạn: Ta đồng thời xuyên qua quá nhiều thế giới 】

Bạch Minh xuyên qua .

Phát hiện mình xuyên qua không chỉ là một cái thế giới, mà là đồng thời xuyên qua rất nhiều thế giới, hơn nữa mỗi cái thế giới mình còn có thể cùng hưởng lẫn nhau năng lực.

‘ Quỷ Diệt ’ Bạch Minh: “Ta muốn cho Kibutsuji Muzan phơi nắng.......”

‘ Thí thần giả ’ Bạch Minh: “Minh bạch, ta đi giết cái Thái Dương Thần......”

‘ Phệ huyết ’ Bạch Minh: “Cấp đống điểu cho ta mượn.”

‘ Tinh linh ’ Bạch Minh: “Không gấp đông lạnh điểu, Lugia muốn hay không?”

‘ Từ đầu ’ Bạch Minh: “Ta muốn!

Ta muốn!”

......

Phi lô tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

Thông tin
Tên gốc: 综漫:我同时穿越了太多世界
Hán việt:     Tống mạn: Ngã đồng thì xuyên việt thái đa thế giới
Tác giả:      Tội ác tiễn đao
Thể loại:     Đồng nhân
Nguồn truyện: faloo
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-12-21 21:40:21
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
faloo 0 chương

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-03-22 07:59:53
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ